Od 1 września br. na stronie Akademii PARP dostępne jest darmowe szkolenie e-learningowe „Jak założyć własną firmę”. Szkolenie jest przeznaczone dla osób zakładających działalność gospodarczą. Jak zapewniają organizatorzy szkolenia, pozwoli ono nie uczyć się na własnych błędach, albo przynajmniej znacznie ograniczyć ich ilość.

To już jedenaste szkolenie e-learningowe dostępne w Akademii PARP. Podobnie jak we wcześniejszych szkoleniach, poruszana jest problematyka związana z działalnością sektora małych i średnich przesiębiorstw. Uczestnicy nowego szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia związane z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Począwszy od formalności urzędowych, kosztów i ulg związanych z uruchomieniem firmy, dobór formy prawnej, finansowanie nowego biznesu, zagadnienia podatkowe, rekrutację pracowników, formy prawne zatrudnienia.

SZKOLENIE

Reklamy