Zaczął się listopad, a  więc już od początku miesiąca pomyśl o podwójnej zaliczce na podatek dochodowy. (Tak dla przypomnienia – do 20 grudnia zapłacisz zaliczkę na PIT za listopad i grudzień -lub za 3 i 4 kwartał – w wysokości podwójnej zaliczki listopadowej).

Kiedy ten przepis zniknie?

Prawdopodobnie w 2010 roku.  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym została uchwalona w Sejmie w trzecim czytaniu bez poprawek i obecnie zajmuje się nią Senat. 

Wg znowelizowanego projektu zaliczka za grudzień lub za 4 kwartał płacona byłaby do 20 stycznia na podstwie rzeczywistych wyników firmy w tym okresie. Zwolnieni z niej byliby podatnicy, którzy złożyliby rozliczenie roczne do 20 stycznia.

Reklamy