W klasyfikacjach statystycznych obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce dokonują się ostatnio liczne zmiany. Od niedawna obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (równolegle stosowana jest jeszcze poprzednia wersja PKD), od dłuższego już czasu obowiązują dwie wersje PKWiU – z których każda przeznaczona jest do innych zastosowań. Ten stan już wkrótce ulegnie dalszej komplikacji.

Komitet Rady Ministrów 4.09.2008 r. rozpatrzył i rekomendował Radzie Ministrów projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008. Zgodnie z projektem rozporządzenia klasyfikacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Nową klasyfikację będzie stosować się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, i w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Do 31.12.2009 r. w wyżej wymienionych obszarach równolegle będzie stosować się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.).

Do celów:

opodatkowania podatkiem od towarów i usług;

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej;

poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju – do dnia 31 grudnia 2009 r. będzie stosować się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).

Oznacza to przedłużenie o kolejny rok obowiązywania tzw. „starej” PKWiU.

Wynikiem wejścia projektu w życie będzie stan, w którym stosować będziemy jednocześnie trzy wersje klasyfikacji PKWiU. Dodatkowo konieczne stanie się korzystanie z tablic powiązań pomiędzy klasyfikacjami.

Portal podatki.pl proponuje bezpłatne szkolenie e-learningowe na temat klasyfikacji statystycznych. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ. Zapisałam się na nie i niedługo go zrecenzuję.

Reklamy