Prowadzę w swoim domu DG i od jego części płacę podatek od nieruchomości w wysokości określonej dla nieruchomości przeznaczonych na cele biznesowe. Czy mogę zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów?

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jeżeli podatek wg podwyższonej składki płacisz tylko od pomieszczeń przeznaczonych na swoją działalność gospodarczą – wtedy cały zaliczysz w koszty. Gmina przysyła decyzje z naliczeniem podatku, i na tej podstawie możesz sporządzić dowód wewnętrzny.

Reklamy