Jakie są obowiązki przedsiębiorcy, który zakłada firmę i będzie prowadził ją w swoim domu?

Właściwie takie same jak kazdego innego przedsiębiorcy. Jeśli zakładasz firmę, powinieneś:

  1. zgłosić się do swojego Urzędu Gminy i załatwić wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (tam podajesz adres zamieszkania i adres prowadzenia działalności),
  2. w Urzędzie Statystycznym uzyskać nr REGON,
  3. w Urzędzie Skarbowym uzyskać nr NIP lub dokonać zgłoszenia aktualizującego (wypełniasz druk NIP-1),
  4. zarejestrować się ZUSie,
  5. jeśli zatrudniasz pracowników – to w ciągu 30 dni pisemnie powiadomić  Państwową Inspekcję Pracy o miejscu wykonywania działalności i liczbie zatrudnionych pracowników,
  6. jeśli to konieczne – dokonać aktualizacji danych dot. podatku od nieruchomości (o tym przeczytasz w następnej notce) 

Pisząc tą notkę wsparłam się poradą Pani Marty Stefanowicz-Wasilewskiej „Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego firmę w domu”, Gazeta Podatkowa z 24.07.2008 

Reklamy