Zacznijmy od definicji remontu. Jest to oddtworzenie, przywrócenie poprzedniego stanu technicznego i użytkowego lokalu.

Jeśli prowadzisz remont (a nie roboty prowadzące do wzrostu wartości pomieszczeń), to masz prawo zaliczyć w koszty działalności gospodarczej pełne koszty dotyczące remontu tej części mieszkania, w której prowadzisz DG. Robisz to na podstawie faktur i rachunków lub dowodem wewnętrznym (wg wskaźnika udziału powierzchni przeznaczonej na firmę, jeśli remontowane było całe mieszkanie – więcej na ten temat znajdziesz tutaj).

Reklamy