Jeśli wykorzystujesz prywatny telefon do rozmów służbowych masz prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty rozmów. W tym celu potrzebujesz billing – chronologiczne zestwienie rozmów wystawiony przez Twojego operatora. Na billingu zaznaczasz rozmowy firmowe i obliczasz ich koszt. A później…


sporządzasz dowód wewnętrzny z obliczonym kosztem (do którego podłączamy orygilnalną fakturę otrzymaną od operatora i billing z zaznaczonymi rozmowami służbowymi). Dowód księgujesz w kolumnie 13 PKPiR „Pozostałe wydatki”.

Niestety, w koszty nie możesz zaliczyć:

  • – abonamentu,
  • – kosztów założenia linii telefonicznej,
  • – kosztu zakupu aparatu

bo jest to Twój prywatny telefon, więc te koszty i tak musiałbyś ponieść.

Reklamy