Prawidłowe rozliczenie kosztów działalności gospodarczej to podstawa prawidłowego obliczenia podatku dochodowego. O ile firmy wynajmujące lokal nie mają zwykle problemu z ustaleniem wysokości opłat za czynsz, ogrzewanie, telefon – bo księgują otrzymane faktury w pełnej wysokości, to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu, w którym mieszkasz ustalenie kosztów może być nieco kłopotliwe.

 

W przypadku prowadzenia w mieszkaniu biura lub innej działalności, która nie wymaga zwiększonego zużycia prądu czy wody, obliczamy współczynnik udziału powieszchni mieszkania przeznaczonej na działalność do ogólnej powierzchni mieszkania. ( Uwaga, część Urzędów Skarbowych poprosi o pokazanie decyzji z naliczeniem podatku od nieruchomości i sprawdzi jaką powierzchnię przeznaczoną na DG podaliśmy Urzędowi Gminy).

Jeżeli mamy obliczony współczynnik, to koszty:

  • – czynszu,
  • – energii elektrycznej,
  • – ogrzewania,
  • – wody,
  • – gazu,
  • – wywozu śmieci

mnożymy przez ten współczynik i obliczamy wysokość kosztu. Następnie sporządzamy Dowód wewnętrzny z obliczonym kosztem (do którego podłączamy orygilnalną fakturę czy rachunek, z których wynika pełna wysokość opłaty). Dowód księgujemy w kolumnie 13 PKPiR „Pozostałe wydatki”.

Reklamy