Z dniem 1 lipca 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. Ust. nr 113, poz. 720, 2008). Rozporządzenie utrzymuje w mocy dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia w związku z osiągniętym obrotem (40 tys. zł rocznie), a także dotychczasowy zakres przedmiotowych zwolnień od ewidencjonowania, których listę określa załącznik do rozporządzenia. Zawiera ono jednak kilka nowinek:

Przy świadczeniu części usług (wymienionych pod pozycjami 5, 9, 15, 16, 18, 19, 20 oraz 23) od 01.11.2008 r. wprowadzone zostało jednak ograniczenie zwolnienia, a mianowicie wprowadzono obowiązek dokumentowania wykonywanych czynności poprzez wystawianie faktur VAT.

Oznacza to, że od 1 listopada 2008 r. podatnicy wynajmujący mieszkania, świadczący usługi: detektywistyczne i ochroniarskie, rekrutacji pracowników, przechowywania i dozoru mienia będą zwolnieni ze stosowania kas fiskalnych, o ile zapewnią dokumentację wykonywanych czynności poprzez wystawienie faktur. Ustawodawca wprowadza więc jako warunek zwolnienia ze stosowania kas – obowiązek dokumentowania fakturą każdej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 9 ww rozporządzenia – od dnia 01.11.2008 r. – obowiązkiem ewidencjonowania (bez względu na wysokość osiąganych obrotów) objęta zostanie dostawa:

    – wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00)
    – napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc. ( bez względu na symbol PKWiU).
Reklamy