Webankieta.pl sporządziła dogłębny raport z wyników przeprowadzonych badań dotyczących wykorzystania Internetu w działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Internet i jego wykorzystanie w dzisiejszym biznesie ewoluuje. Dawniej rzadko, kiedy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, porozumiewali się ze swoimi klientami przez Internet. Tylko największe firmy posiadały strony www czy komunikowały się z klientami drogą sieciową. Teraz większość firm ma własną stronę internetową, a wiele z nowo powstających przedsiębiorstw działa tylko przez Internet.

Dlatego też serwis Webankieta.pl zdecydował się przeprowadzić specjalistyczne badania na temat wykorzystania w polskich firmach Internetu oraz sposobu i celu jego użycia.

Badania były prowadzone na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców przy zachowaniu wszelkich norm i standardów. Informacje, które poznasz, są zawarte min. w przejrzystych diagramach i wykresach, które obrazowo pokażą Ci, jak wygląda działalności internetowa polskich firm. Z wszystkich podanych informacji, zostały wyciągnięte wnioski, które są zawarte w raporcie.

Z raportu dowiesz się o:

  • Dostępie do Internetu małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004-2007
  • Posiadaniu przez polskie firmy stron internetowych
  • Przyczynach rozpoczęcia korzystania z Internetu
  • Skuteczności działania przez Internet
  • Wykorzystania podpisu elektronicznego w działalności gospodarczej
  • Przyczynach niekorzystania z podpisu elektronicznego
  • W jaki sposób właściciele firm wykorzystują Internet?
  • Jak właściciele firm oceniają przydatność posiadania strony internetowej?

Raport dostępny jest tutaj.

Reklamy