Art. 77(5) par. 1 kodeksu pracy precyzuje pojęcie podróży służbowej jako wykonywanie na polecenie pracodawcy różnego rodzaju zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.

 Pracownik ma obowiązek udać się w podróż służbową, jeśli pracodawca wyda mu takie polecenie.

Kogo nie można delegować?

  • pracownicy w ciązy

oraz

  • pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia

jeśli nie wyrażą zgody na udanie się w delegację.

Już wkrótce dostępna będzie moje szkolenie multimedialne szczegółowo omawiające problematykę podróży służbowych.  Tutaj możesz otrzymać je GRATIS.

Reklamy