Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym siedmioosobowym składzie odpowiedział wczoraj na pytanie: czy inny podmiot może skutecznie zapłacić podatek za podatnika. W uchwale NSA uznał, że taka wpłata w imieniu podatnika nie jest skuteczna, bo nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Więcej na te temat:

Reklamy