Kiedy założyć ewidencję sprzedaży:

  1. gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe,
  2. gdy prowadzisz przedsiębiorstwo wielozakładowe i chcesz prowadzić tylko jedną księgę przychodów i rozchodów (wtedy w każdym zakładzie prowadzisz ewidencję sprzedaży. Można też w każdym zakładzie prowadzić oddzielne PKPiR).
  3. jeśli nie chcesz codziennie wpisywać wszystkich faktur i rachunków. Jeśli prowadzisz ewidencję sprzedaży to możesz gromadzić faktury i rachunki dotyczące zakupów i sprzedaży udokumentowanej i wpisać je do 20 dnia następnego miesiąca.)

  • Jeśli prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży dla celów VAT lub ewidencję sprzedaży VAT- może ona pełnić również rolę ewidencji sprzedaży dla PKPiR.
  • Jeśli swoją sprzedaż rejestrujesz przy pomocy kasy fiskalnej, nie musisz prowadzić ewidencji sprzedaży. Do księgi możesz wpisywać na podstawie dobowych lub miesięcznych raportów z kasy fiskalnej.
Reklamy