PKPiR nie jest jedyną „księgą” jaką musisz prowadzić. Jest księgą główną. Oprócz niej musisz prowadzić:

  • – ewidencję środków trwałych, do której wpisujesz przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku i wartości powyżej 3500 zł,
  • – ewidencję wyposażenia, która obejmuje wyposażenie o wartości początkowej powyżej 1500 zł,
  • – jeśli prowadzisz kantor wymiany walut – ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • – jeśli prowadzisz lombard – ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy,
  • – jeśli twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe – ewidencję sprzedaży (warto ją prowadzić również jeśli księgę prowadzisz samodzielnie – ale temu tematowi poświęcę oddzielną notkę),
  • – jeśli użytkujesz w firmie prywatny samochód – ewidencje przebiegu kilometrów i wydatków związanych z używaniem tego samochodu.
Reklamy