W przypadku otrzymania materiałów lub towarów bez jakiejkolwiek dokumentacji sporządzasz opis dostawy i na tej podstawie dokonujesz zapisu w księdze. 

Opis dostawy może wyglądać tak: do pobrania tutaj.

Po otrzymaniu faktury lub rachunku dokumentującego dostawę w księdze zapisujesz różnicę pomiędzy opisem dostawy a fakturą – a w rubryce „Uwagi”  piszesz, że dotyczy opisu dostawy zaksięgowanego pod pozycją numer „…”. W przypadku, gdy różnica nie występuje – nie księgujesz faktury, tylko dołączasz ją do opisu dostawy.

Reklamy